Zasiłek macierzyński na działalności gospodarczej w 2019r.

Zasiłek macierzyński na działalności gospodarczej w 2019r.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby uzyskać zasiłek chorobowy/ macierzyński prowadząc działalność gospodarczą?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi być zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i być nim objęta przez minimum 90 dni , aby uzyskać prawo do zasiłku (zgodnie z art. 4 ust.1 p.2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Czy fakt korzystania z ulgi na start w przeszłości uniemożliwia uzyskanie zasiłku macierzyńskiego?

Niekoniecznie. Ulga na start oznacza brak zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego. Przedsiębiorca jest zgłoszony wówczas jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 05 40. Jeśli więc przedsiębiorcy zależy na zasiłku wypłacanym z ubezpieczenia chorobowego, musi się zgłosić na formularzu ZUS ZUA określając odpowiednią podstawę do ubezpieczenia oraz terminowo opłacać składki przez cały okres wyczekiwania (90dni). Dopiero po tym okresie wyczekiwania przedsiębiorca może skorzystać z zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego. W przypadku pytań: jak ustalić podstawę do ubezpieczenia, aby otrzymać określonej wysokości zasiłek chętnie pomogę.

Jak długi zasiłek macierzyński przysługuje przedsiębiorcy?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, podlegający dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu co najmniej 90dni ma prawo skorzystać z zasiłku macierzyńskiego przez maksymalny okres 12 miesięcy (płatny 26tygodni 100% i kolejne 26 tygodni 60% lub płatny 52 tygodnie po 80% kwoty zasiłku). Podobnie jak przy zasiłku macierzyńskim na umowie o pracę, tu również zasiłek może być wykorzystywany w różnych częściach z uwzględnieniem opieki ojca nad dzieckiem.

Jak wyliczyć zasiłek macierzyński na działalności gospodarczej?

W 2019r. minimalna podstawa do ubezpieczenia chorobowego, (stanowiąca 60% przeciętnego wynagrodzenia) wynosi 2.859zł (źródło), co oznacza konieczność opłacania składek ZUS w wysokości ok. 1.320zł miesięcznie. Jest to tak zwany „duży ZUS”, czyli poziom składek  ZUS, które płaci zdecydowana większość przedsiębiorców po okresie 24 miesięcy składek preferencyjnych. Określona została również podstawa maksymalna, (stanowiąca 250% przeciętnego wynagrodzenia) która wynosi 11.912,50zł (źródło). Wybór tej podstawy powoduje konieczność opłacania składek ZUS w wysokości ok. 4.403zł miesięcznie.

Należy dodać, że podstawą wyliczenia zasiłku jest średnia z ostatnich 12 miesięcy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Jeśli przedsiębiorca wybierający się na zasiłek podlega ubezpieczeniu chorobowemu krócej, wówczas dla brakujących miesięcy ZUS przyjmie minimalną podstawę (2.859zł). Kwota wypłacanego przez ZUS zasiłku jest zależna od wysokości zadeklarowanej podstawy oraz długości opłacania wyższych składek ZUS. Jeśli potrzebujesz skorzystać z naszego kalkulatora, skontaktuj się z nami.

Przykład

Pani Anna Kowalska podlega ubezpieczeniu chorobowemu od 1.01.2019 płacąc składki od minimalnej podstawy, czyli dokonując co miesiąc przelew w wysokości ok 1.320zł. Wcześniej Pani Ania nie była objęta ubezpieczeniem chorobowym przez ponad 30dni. Od 1.04 Pani Ania zmieniła w ZUS podstawę do ubezpieczenia chorobowego na 8.000zł, co oznacza, że od tego momentu musiała przelewać do ZUS kwotę ok. 3070zł. W dniu 1.08.2019 Pani Ania urodziła dziecko i tym samym uzyskała prawo do zasiłku macierzyńskiego.Wybierając zasiłek płatny przez 6 m-cy w wysokości 100% uzyskałaby zasiłek macierzyński w wysokości ok. 3.235zł*, z kolej kolejne 6m-cy będzie płatne 60% zasiłek wynosiłby ok. 1.940zł*. Istnieje również możliwość wyboru zasiłku macierzyńskiego przez 12 miesięcy na poziomie 80%. Wówczas Pani Ania otrzymywałaby ok. 2.580zł*.

Czy przedsiębiorca może prowadzić działalność będąc na L4?

Przebywający na L4 przedsiębiorca (będąc na zasiłku chorobowym)nie może samodzielnie prowadzić działalności gospodarczej w okresie niezdolności do pracy. Może wówczas skorzystać z pomocy etatowego pracownika bądź zleceniobiorcy. Kobieta przedsiębiorca będąc już po porodzie, (mając zasiłek macierzyński), może prowadzić działalność gospodarczą bez ograniczeń.

 

* Przedstawiony przykład zawiera przybliżone kwoty zasiłków. ZUS w swoich kalkulacjach uwzględnia wiele zmiennych, łącznie z uzależnieniem wypłacanej kwoty od liczby dni danego miesiąca (zasiłek za luty jest istotnie niższy od zasiłku za lipiec).

Odpowiedzi zostały udzielone w oparciu o ustawę o ubezpieczeniach społecznych, której treść można znaleźć tutaj oraz tutaj.

 

Dodaj komentarz