BIURO RACHUNKOWE WROCŁAW KRZYKI

Certyfikat Ministerstwa Finansów nr 54972/2012

Sporządzamy zaległe sprawozdania finansowe i wyprowadzamy zaległości księgowe nowym Klientom na ich wniosek.

Główna księgowa do wynajęcia na godziny. Weryfikacja zapisów księgowych, wyprowadzanie zaległości księgowych. Współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami. Pomoc księgowej ad hoc.

usługi księgowe

Książka przychodów i rozchodów jest ewidencją podatkową osób prowadzących działalność gospodarczą.

Ewidencja księgowo-podatkowa przede wszystkim spółek handlowych

Miesięczne rejestry niezbędne do sporządzenia deklaracji VAT oraz plików JPK, które każdy podmiot zarejestrowany do VAT jest zobowiązany przekazać elektronicznie do Urzędu Skarbowego.

Tworzenie karty środka trwałego, tabeli amortyzacji, dokumentów OT (przyjęcia środka trwałego) i LT (likwidacji środka trwałego)

Przygotowanie bilansu, rachunku zysków i strat (RZiS), rachunku przepływów pieniężnych (RPP\\/ cashflow), jeśli jest wymagany, oraz informacji dodatkowej celem dopełnienia obowiązków sprawozdawczych Klient.

Standardowy rachunek wyników jest mało użyteczny dla Zarządu, dlatego oferujemy raporty pozwalające ocenić rentowność produktu/oddziału, pokazujące koszty danego działu oraz wiele innych zestawień zleconych przez Klienta.

Pomagamy Klientom w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS, wysyłamy elektronicznie miesięczne, kwartalne i roczne deklaracje podatkowe Klienta oraz Jego pracowników (PIT-11).

usługi kadrowO-płacowe

Naliczanie wynagrodzeń zarówno pracowników etatowych, zleceniobiorców oraz wykonawców dzieła.

Przygotowywanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji RZA, RCA, DRA za pracowników oraz zleceniobiorców Klienta

Zaświadczenia o zarobkach oraz zaświadczenie dotyczące okresu zatrudnienia pracownika.

Kalkulacja zasiłku macierzyńskiego kobiet prowadzących działalność gospodarczą.